<-- Tillbaka

GSM Porttelefon Nummerlista - 1-500 Användare

GSM Porttelefon 1-500 användare (Varje användare kan ha 3 telefonnummer registrerade).

Med en GSM porttelefon använder du din mobiltelefon eller hemtelefon som svarsapparat. Besökaren väljer rätt lägenhetsnummer och trycker på ringknapp. Porttelefonen ringer 1-3 nummer i följd och vid svar kan användaren öppna dörren genom att trycka på stjärnknapp i sin telefon. Vi har också GSM porttelefoner med direktknapp, se kategori GSM Porttelefon 1 användare och GSM porttelefon 2-10 användare.